FAQ คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลการส่งสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า
กรุณาอ่านรายละเอียดนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากผู้ซื้อได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ www.lifeextension.co.th แล้ว
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่าผู้ซื้อได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อผู้ซื้อใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ทุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ซื้อใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

นโยบายและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าผู้ซื้อทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ผู้ซื้อสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันเสาร์-วันอาทิตย์) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการผู้ซื้อนอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯ จัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงวันหยุดของบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/lifeextensionth )
 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลังเวลา 10.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน
 • รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทางจะต้องสั่งผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเท่านั้น และอาจมีค่าบริการเพิ่ม ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งฟรีเมื่อชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • หากผู้ซื้อไม่สะดวกที่จะรับของในวันเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ ทันทีหากไม่มีการแจ้งถือว่าบริษัทฯ สามารถจัดส่งได้ทุกเมื่อ
 • กรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ผู้ซื้อแล้ว ตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ หรือ ข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือเหตุผลอื่นใดนอกจากนี้ จึงทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าและสินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ หากผู้ซื้อต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าบริการจัดส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1 จัดส่งผ่านบนิการขนส่งที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 • ช่องทางที่ 2 ผู้ซื้อสินค้าสามารถใช้บริการจัดส่งด่วน ผ่านการให้บริการของ Grab, Line Man หรือช่องทางอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดส่งด่วน โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ ก่อนชำระเงิน
  ผ่านช่องทาง
 • Line : @le.thai หรือ
 • Facebook : www.facebook.com/lifeextensionth
  หลังจากที่ได้บริษัทฯได้รับข้อมูลและแจ้งข้อมูล รวมถึงข้อตกลงเงื่อนไขระหว่างบริษัทฯและผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินหรือตัดบัตรเครดิต ผ่านช่อง Website, Line หรือ Facebook แล้วบริษัทจึงจะใช้บริการจัดส่งด่วนและเก็บค่าบริการจัดส่งปลายทางอีกที
  - สำหรับผู้ซื้อที่ใช้บริการจัดส่งด่วน ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการในการจัดส่งเอง  และทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งด่วน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณี สินค้าหาย, จัดส่งเกินเวลาที่กำหนด หรือ สินค้าชำรุดจากการให้บริการดังกล่าวทุกกรณี
 • ช่องทางที่ 3 รับสินค้าที่บริษัทฯ (งดชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด)
  - ด้วยสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) บริษัทฯ ของดการเข้ารับสินค้าที่บริษัทฯทุกกรณี อย่างไม่มีกำหนด

หมายเลขพัสดุ

ผู้ซื้อสามารถสอบถามหมายเลขพัสดุในการจัดส่งได้ที่ช่องทาง Facebook และ Line ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯจะได้รับหมายเลขพัสดุดังกล่าว ตอนเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่จัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และผู้ซื้อได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ผู้ซื้อ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิ เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุทกภัย สถานการณ์ผิดปกติต่างๆ เช่น การก่อการร้าย การชุมนุม การประท้วง บริษัทขนส่งงดให้บริการ หรือ อุบัติหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรืออื่นใดที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้า, ยกเลิกการจัดส่งสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ รวมถึงมีสิทธิ์ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจ ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ บริษัทฯ ขออภัยหากไม่สามารถอำนวยความสะดวกหากเกิดเหตุการณ์ข้างต้นได้ มา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากผู้ซื้อต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯ ทันที
  หรือ ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
  Facebook : Life Extension Thailand
  Line : @le.thai
  หากบริษัทฯ ทำการจัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน


เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งสินค้า

 • ผู้ซื้อสามารถยกเลิกธุรกรรม์การสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ เท่านั้น
  กรณีสินค้าจัดส่งออกจากบริษัทฯ แล้วไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี
 • กรณีที่ผู้ซื้อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินค่าสินค้าคืนให้ผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด
  โดยจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ชำระเงินเข้ามาเท่านั้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังผู้ซื้อได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียน การส่งของให้ผู้ซื้อทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีผู้ซื้อพบปัญหาอื่นๆ อาธิ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ, สินค้าชำรุด, มีการจัดส่งสินค้าล่าช้า หรือ ไม่ได้รับสินค้า

 • หากผู้ซื้อกำลังพบปัญหาดั่งกล่าว บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มา ณ ที่นี้
 • ขอความกรุณาผู้ซื้อติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางดังนี้
  Facebook : Life Extension Thailand
  Line : @le.thai
  เบอร์โทร : 02-1800371-2
  ภายใน 7 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าวันแรก
 • เมื่อบริษัทฯ รับทราบเรื่องแล้ว จะดำเนินการหรือประสานงานเพิ่มเติมให้โดยเร็วที่สุด
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PDPA/GDPR Privact Notice)

การใช้ข้อมูล
ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
เว็บไซต์ www.lifeextension.co.th  ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาและการบริการ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว www.lifeextension.co.th ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ www.lifeextension.co.th ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่านที่ทาง www.lifeextension.co.th ออกให้เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ โดย www.lifeextension.co.th ในนามบริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ www.lifeextension.co.th แต่อย่างใด

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทางเว็บไซต์ www.lifeextension.co.th ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเอง
ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยแก่ผู้อื่นในทุกกรณี และทางบริษัทฯ จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณาออกจากระบบ (sign out) ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไป หรือ ปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือ เว็บไซต์ www.Lifeextension.co.th นั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงระหว่างท่านกับ บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เว็บไซต์ www.lifeextension.co.th     
ทาง บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อจากนี้จะใช้คำว่า “บริษัทฯ” ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ
การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.ผลิตภัณฑ์เนื้อหาและข้อมูล
เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด รวมถึงรูปภาพ รายละเอียดและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ (www.lifeextension.co.th) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลและไม่อาจใช้แทนที่คำปรึกษา คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ คุณภาพความคมชัดและสีของรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอาจแตกต่างตามประสิทธิภาพของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงหรือจำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้ผ่านการอนุมัติทะเบียน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ว่าด้วยพระราช บัญญัติยา พ.ศ.2510

2.ความถูกต้องของข้อมูล
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน
ที่จะสร้างความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กรณีเกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูล ในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ราคา และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อ หรือปฎิเสธการให้บริการในบางกรณี และจะยืนยันการสั่งซื้อเมื่อได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.การใช้เว็บไซต์
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหา การออกแบบ รวมถึง รูปภาพ ภาพกราฟิก วีดีโอ เสียง และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทย ดังนั้นห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้ามมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือกระทำการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

4.เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ หรือเครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ทางการค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์ www.lifeextension.co.th
ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของของบริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทฯ
ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือกระทำในลักษณะที่อาจก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

5.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ และโภชนาการ เท่านั้น ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคของท่าน หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ท่านจะต้องปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำ รวมถึงรับการรักษาจากแพทย์

6.เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้ท่านทำการโพสต์ข้อความ อัพโหลด รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหา หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจ ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ หรือศาสนาของผู้อื่น หรือทำการโดยประการอื่นใดที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ทแวร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ หากทางบริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือป้องกันการอัพโหลด โพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล ที่ละเมิดข้อตกลงเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ในทันที และสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวได้

7. การใช้งานระหว่างประเทศเว็บไซต์และบริการรวมตลอดจนถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ถูกออกแบบ
เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ไม่รองรับว่าเว็บไซต์หรือบริการจะเหมาะสำหรับ หรือ สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานที่อยู่ต่างประเทศ หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านกระทำด้วยความต้องการของท่านเอง และท่านยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายต่างๆด้วยตัวท่านเอง